UIP Podjetniški lifestyle večer: Kako na trg?

Četrtek , 17. januarja , 2019 17:00 - 20:00

Prodaja izdelkov in storitev na izbranih trgih, posebnosti različnih trgov (B2B, B2C), izkušnje in priporočila za uspešen prodor na trge.