UIP delavnica: Viri financiranja in zagon start-up podjetja

Sreda , 17. julija , 2019 09:00 - 12:00
Študentski center Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, Slovenia

Na tokratni delavnici se bomo dotaknili virov financiranja. Kako prepoznati učinkovit vir financiranja za svoj poslovni model, ter kako pridobiti financiranje v praksi. Je smiselno hoditi na »pitch« tekmovanja in start-up sejme? Kako izbrati pravi pospeševalnik? Kako do razpisnih sredstev?

Delavnico, namenjeno potencialnim podjetnikom, organizira UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju z Agencijo SPIRIT.